• foto01.jpg
  • foto02.jpg

kruisbeeld

 
 

Stichting De Halse Barrier is als entiteit geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (nummer 8008.87.396), het landgoed zelf is aangemerkt als een Landgoed in de zin van de Natuurschoonwet 1928.

Het doel van de Stichting is - kortgezegd - het beheer en behoud van Landgoed de Halse Barrier.

De Stichting heeft geen publieke fondswervende activiteiten en financieert haar doelstelling uit eigen middelen. De eigen middelen van Stichting worden gevormd door giften en legaten, mocht u overwegen om Stichting De Halse Barrier eveneens op deze wijze te ondersteunen dan kunt u voor nadere informatie steeds met het Bestuur contact opnemen. De Stichting doet waar mogelijk een beroep op algemeen beschikbare subsidies van overheden gericht op natuurbehoud.

De Inkomsten van de Stichting bedragen jaarlijks circa EUR 23.000. De uitgaven van de Stichting verschillen sterk van jaar tot jaar afhankelijk van specifieke onderhoudsprojecten op het Landgoed. Onderhoud en vernieuwing op het Landgoed heeft plaats aan de hand van een langjarig "Bosbeheerplan" opgesteld door Janssens Groenontwikkeling. Na calamiteiten (als storm, overstroming of bosbrand) wordt incidenteel in een jaar van het plan afgeweken om schade te herstellen. Overige jaarlijkse kosten zijn website, verzekeringen, waterschapslasten, lidmaatschappen van natuurorganisaties en accountant.

Bestuursleden ontvangen geen enkele beloning. Er worden evenmin gelden verstrekt aan derden, alle middelen dragen bij aan de doelstelling van de Stichting.

Balansposities 31 december 2015 (2014):

Vaste Activa:         EUR 579.218 (575.059)

Vlottende Activa:  EUR 169.896 (178.876)

Eigen Vermogen:  EUR 748.214 (753.335)

Schulden:             EUR 600 (600)

 

Voor vragen over de jaarrekening of uw voornemen om te doneren aan De Halse Barrier kunt u contact opnemen met de penningmeester: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.