• foto01.jpg
  • foto02.jpg

kruisbeeld

 
 

Stichting De Halse Barrier is als entiteit geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (nummer 8008.87.396), het landgoed zelf is aangemerkt als een Landgoed in de zin van de Natuurschoonwet 1928.

Het doel van de Stichting is - kortgezegd - het beheer en behoud van Landgoed de Halse Barrier. Ieder jaar wordt dit doel nagestreefd door onderhoud en natuur-vernieuwing. Zo hebben we in 2021 actief het bos verjongd.

De Stichting heeft geen publieke fondswervende activiteiten en financieert haar doelstelling uit eigen middelen. De eigen middelen van Stichting worden gevormd door giften en legaten, mocht u overwegen om Stichting De Halse Barrier eveneens op deze wijze te ondersteunen dan kunt u voor nadere informatie steeds met het Bestuur contact opnemen. De Stichting doet waar mogelijk een beroep op algemeen beschikbare subsidies van overheden gericht op natuurbehoud. Het beschikbaar eigen vermogen wordt zeer prudent belegd

De Inkomsten van de Stichting bedragen jaarlijks circa EUR 20.000 uit exploitatie van vastgoed. De uitgaven van de Stichting verschillen sterk van jaar tot jaar afhankelijk van specifieke onderhoudsprojecten op het Landgoed maar bedragen in beginsel nooit meer dan de jaarlijkse inkomsten. Onderhoud en vernieuwing op het Landgoed heeft plaats aan de hand van een langjarig "Bosbeheerplan" opgesteld door Janssens Groenontwikkeling. Na calamiteiten (als storm, overstroming of bosbrand) wordt incidenteel in een jaar van het plan afgeweken om schade te herstellen. Overige jaarlijkse kosten zijn website, verzekeringen, waterschapslasten, lidmaatschappen van natuurorganisaties en accountant.

Bestuursleden ontvangen geen enkele beloning. Er worden evenmin gelden verstrekt aan derden, alle middelen dragen bij aan de doelstelling van de Stichting.

Balansposities 31 december 2021 (2020):

Vaste Activa:         EUR 730.016 (704.003) vastgoed en effecten

Vlottende Activa:  EUR 123.522 (116.302) dit is spaargeld

Eigen Vermogen:  EUR 851.542 (819.700)

Schulden:             EUR 1.996 (605)

 

Voor vragen over de jaarrekening of uw voornemen om te doneren aan De Halse Barrier kunt u contact opnemen met de penningmeester: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Hier is een link naar voornoemde Bosbeheerplan: Bosbeheerplan