• foto02.jpg
  • foto01.jpg

wervelwind

 
 

Voorbehoud: Auteur dezes heeft niet getracht een historisch of wetenschappelijk sluitende weergave te produceren van de ontwikkeling van de Halse Barrier, daarvoor is meer nauwgezet onderzoek noodzakelijk en ontbreken teveel bronnen. Het boek "Baanderheren, Boeren en Burgers", uitgegeven door de Gemeente Boxtel alsmede twee publieke studies naar cultuur-historie vormden een belangrijke bron van informatie, naast het eigen archief van Stichting De Halse Barrier en vele vertellingen.

Ter zake van de illustraties heeft Stichting De Halse Barrier zich ingespannen om rechthebbenden te achterhalen en toestemming te vragen voor gebruik van hun rechten. Dit is niet in alle gevallen gelukt, rechthebbenden die bezwaar hebben tegen de opgenomen illustraties kunnen zich melden via ons contactformulier.