• foto02.jpg
  • foto01.jpg

springinhetwater

45-30-april-1957-b

 

Na de oorlog besloten Oom Frits en zijn echtgenote mevrouw J. Janssens-Strengers, voor velen Tante Jopie, om permanent te gaan wonen op Hal. Hiertoe werd het huis op de berg uitgebouwd en het voormalige "badhuis" meer comfortabel gemaakt. Voor gasten was altijd plaats aan de dinertafel, maar slapen gebeurde veelal in een tent in het park. Tientallen familieleden en hun vrienden hebben op deze wijze altijd genoten van Hal.

Het café langs de rijksweg heeft tot ongeveer 1962 bestaan met als uitbater Kluijtmans. Wegens de verbreding van de weg heeft het café moeten wijken.

In de periode tussen 1970 en 1980 is landgoed de Halse Barrier teruggebracht tot de omvang van de koop van het park in 1918: ruim 13 ha. Alle overige landerijen en boerderijen zijn verkocht aan de bewoners en/of pachters. Dit met als doel het beheersbaar en in stand kunnen houden van het Landgoed De Halse Barrier als park. Sinds 1991 is Stichting De Halse Barrier eigenaar van het Landgoed. De stichting heeft tot doel het in stand houden van De Halse Barrier door het plegen van onderhoud en natuurontwikkeling. Zij streeft ernaar de gastvrijheid die zo verbonden is met Hal, te laten voortbestaan. Het Landgoed is toegankelijk voor wandelaars, tussen zonsopgang en zonsondergang.

Voor onderhoud en financiële ondersteuning doet de Stichting met succes een beroep op vakkennis binnen de familie (Dirk Janssens), vrijwilligers en donateurs. Als Algemeen Nut Beogende Instelling zijn giften aan de stichting aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. In overleg met het stichtingsbestuur is het mogelijk om een specifiek onderdeel van het park financieel te adopteren, giften in de vorm van beplanting zijn altijd bespreekbaar en zeer welkom!

Voorbehoud:
Auteur dezes heeft niet getracht een historisch of wetenschappelijk sluitende weergave te produceren van de ontwikkeling van de Halse Barrier, daarvoor is meer nauwgezet onderzoek noodzakelijk en ontbreken teveel bronnen. Het boek "Baanderheren, Boeren en Burgers", uitgegeven door de Gemeente Boxtel alsmede twee publieke studies naar cultuur-historie vormden een belangrijke bron van informatie, naast het eigen archief van Stichting De Halse Barrier en vele vertellingen.