• foto01.jpg
  • foto02.jpg

springinhetwater

14-vijver-1930

 

 

Omstreeks 1918 was De Halsche Barier en omliggende landerijen waarschijnlijk in bezit van de familie Jurgens (mede-grondleggers van het huidige Unilever). Dit was een zeer uitgebreid bezit. Door een "Belangrijke Openbare Verkoping" op 14 mei 1918 verkochten zij hun landerijen, waardoor de Halsche Barrier in bezit kwam van de familie Janssens, een textielfamilie uit Tilburg (wollenstoffenfabriek Janssens-De Horion). In de verkoop-catalogus staat het huidige landgoed als volgt omschreven:

"Koop XIII, onder de gemeente Boxtel
Prachtig aangelegd park met waterpartijen, groote vijver, badhuis, plantsoenen, boschages, mastbosschen en een groote hoeveelheid opgaande boomen in alle verscheidenheid van houtsoorten langs den straatweg 's-Bosch-Boxtel, tegenover Koop I (Fabrieksgebouwen, Heerenhuis, Boerderij gelegen aan straatweg, red), kadastraal bekend gemeente Boxtel Sectie A Nos 1703 en 1702, te zamen ter grootte van 12,97,70 H.A. De fietspad maakt nog een gedeelte uit van no 1703. Te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen."

De familie Janssens verwierf naast het park ook de omliggende landerijen en ging uiteindelijk zelf wonen in het Heerenhuis langs de straatweg. Het park en het genoemde "badhuis" werden door de familie gebruikt als buitenplaats. "De vanouds bekende herberg en uitspanning genaamd De Halsche Barrier, met bijbehorende stalling, schuren, erf, autogarage, ontspanningstuin met opgaande boomen, bouwland en weg" was eveneens onderdeel van de koop, de exploitatie was verpacht aan J. Beukers voor NLG 10,- per week. Een arbeiderswoning was op dat moment verhuurd aan Piet Boers voor NLG 1,- per week, evenals het belendende arbeidershuis dat voor NLG 1,- per week was verhuurd aan Adr. Van der Laak. Deze huisjes zijn wel bekend onder de adressen Hal 30 en 32.

Bij het overlijden in 1927 van hun vader verkregen drie Broers Wijnandus, Fredericus en Paulus Janssens in onverdeeldheid het Landgoed de Halse Barrier bestaande uit "bouwland, weiland, en hooiland, Bosch en hakhout, broekgrond, kade en dijk, water en moeras met zich daarop bevindende opstallen, bestaande uit acht huizen en boerderijen benevens villahuizen met park, tuin, erf en schuuren". Totaal 65 hectare groot verdeeld over de gemeenten Boxtel, Vught en Sint-Michielsgestel. In 1934 is het gehele landgoed toebedeeld aan Fredericus B.I. Janssens, voor velen Oom Frits.

Het landgoed zoals we dat heden ten dagen kennen, was toen nog steeds niet permanent bewoond. Er bevond zich een buitenhuis (het reeds genoemde "badhuis") op een heuvel, uitkijkend over de vijver. Die vijver was gegraven bij de aanleg van het park medio 1850 en het water dat zich hierin verzamelde werd tot circa 1918 door de Koninklijke Halsche Stoombrouwerij opgepompt en gebruikt voor het brouwen van bier. Het zand dat uit de vijver kwam is gebruikt om de heuvel te vormen waarop het huis staat.

Oom Frits gebruikte het landgoed veelal in het weekeinde aangezien hij in Utrecht woonde. In het Heerenhuis aan de steenweg woonde echter wel familieleden permanent waardoor in park altijd wel wat was te beleven. In het weekeinde waren er met regelmaat gasten, als dan niet deel uitmakende van een verkennersgroep.

Gedurende de periode 1940-1945 was het huis incidenteel bewoond, hoofdzakelijk als opvangadres van ontheemden (onder andere paters waarvan het eigen huis was gevorderd door de bezetter). Het landgoed fungeerde daarnaast als onderduikadres en De Halse Barrier maakte deel uit van de route om gestrande Engelse piloten te laten terugkeren naar Engeland. Vanuit het noorden trokken deze richting Parijs, en Hal was een vaste stop voor proviand en een slaapplaats. Sommige piloten bleven voor langere tijd, getuige ook een aluminium onderdeel van een vliegtuig dat als dank voor de bewezen diensten cadeau werd gedaan, voorzien van een datum. Dit onderdeel doet binnen de familie nog steeds dienst als servetring.

Lees "Kruisbeeld Halse Barrier" - een bijdrage van Jan van Buuren